Generelle vilkår

Generelle vilkår

Fortrolighed
Kokholm inspektion ApS behandler alle oplysninger, som kommer til vores kendskab fortroligt og videregiver ingen oplysninger til uvedkommende uden forudgående godkendelse. Alle ansatte har underskrevet en fortroligheds erklæring og fortrolige oplysninger er gjort utilgængelig for uvedkommende personer. Det skal dog bemærkes, at uanset ovenstående må det accepteres, at Kokholm inspektion ApS er forpligtet til at give Arbejdstilsynet eller DANAK alle nødvendige oplysninger til brug myndighedens kontrol af bemyndigelse eller i forbindelse med akkreditering.

Klager
Hvis der ønskes af klage over en konkret inspektion eller afgørelse truffet af Kokholm inspektion ApS skal dette ske skriftligt og være modtaget af Kokholm inspektion ApS senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Alle klager der omhandler Kokholm inspektion ApS vil arkiveres og udleveres til Arbejdstilsynet eller DANAK. For at behandle din klage effektivt, beder vi dig om at oplyse os følgende ud over selve klagen: – Kontaktinformationer (navn, telefonnr. og evt. e-mail) – Opstillingsadresse for enheden (hvis relevant) Din klage vil blive behandlet af direktøren. Inspektøren, der har været involveret i inspektionsprocessen kan ikke deltage i afgørelsen af klagen, men vil indgå i undersøgelse. Når Kokholm inspektion ApS har modtaget din klage, vil du inden 1 uge modtage en bekræftelse og en plan for klagebehandlingen herunder kontaktpersoner og den forventede svartid. Al skriftlig kommunikation vil ske pr. e-mail.

Skader
Såfremt, der opstår skade på anlægget, som følge af inspektionen er Kokholm inspektion ApS ikke forpligtet til at genoprette skaden. Kokholm inspektion ApS er ligeledes ikke forpligtet til at sørge for normal drift, såfremt der opstår driftsstop på anlægget som følge af inspektionen.