Verifikationsproceduren

Verifikationsproceduren


I forbindelse med inspektion efter Bekendtgørelse nr. 1540 (elevatordirektivet) skal følgende overholdes:

– Det må kun ansøges om afsluttende kontrol eller enhedsverifikation ved ét bemyndiget organ og det påhviler installatøren at erklære dette i sin ansøgning. Der skal der være adgang til elevatoren.

– Elevatorens indretning vil i forbindelse med vurderingen blive holdt op mod de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i Elevatordirektivets (2014/33/EU) bilag I.
– Ved vurderingen lægges der endvidere vægt på det sikkerhedsniveau, der er fastsat i de harmoniserede standarder:
– DS/EN 81-20 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods
– Del 20: Personelevatorer og person/godselevatorer
– DS/EN 81-50 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning
– Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter – samt tillæg for bl.a. tilgængelighed, brand mv., idet standarderne repræsenterer det europæiske fællesskab accepterede sikkerhedsniveau.

Ved den periodisk inspektion eller ved opstillingsinspektionen skal Kokholm inspektion ApS have adgang til anlæggets dele, herunder adgang til maskin- og ledeskiverum. I forbindelse med belastningsprøver skal installatøren stille de nødvendige prøvningslodder til rådighed.

Du kan rekvirere dokumenter til verificering via mail.