Verifikation

  

Kokholm Inspektion er akkrediteret af DANAK til at udføre verifikation af elevatorer efter ombygning eller væsentlig reparation

  

Verifikation efter ombygning og/eller væsentlig reparation elevatorer - Tovbårne elevatorer - Hydrauliske elevatorer - Tovhydrauliske elevatorer

Elevatorer – Periodisk inspektion

  

Følgende skal overholdes i forbindelse med periodisk inspektion:

  

Det sagkyndige elevatorfirma skal være i besiddelse af gyldig ISO 9001 certifikat, der viser at servicering, vedligeholdelse og reparation er inkluderet i certificeringsområdet.

Rulletrapper – periodisk inspektion

  

Det sagkyndige elevatorfirma skal være i besiddelse af gyldig ISO 9001 certifikat, der viser at servicering, vedligeholdelse og reparation er inkluderet i certificeringsområdet.

Konsulentbistand

  

Har du brug for fagligsparring tilbyder Kokholm Inspektion dig 35 års erfaring fra elevatorbranchen.